1, My Address, My Street, New York City, NY, USA
+1234567890
Mon - Sat: 9:00am - 8:00pm
จำนวนเงินรวมและเบี้ยเลี้ยงชีวิตประจำปี?
การควบคุมตนเองและความชอบไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปว่าหากคุณกำลังจะได้รับรางวัล Powerball หรือ Megamillions ทั้งทางคณิตศาสตร์และการเงินคุณควรเลือกเงินก้อนแทนอายุ 29 ปี ขั้นแรกหากคุณต้องการจำนวนเงินที่ถูกยกเลิกมากขึ้นคุณสามารถจัดส่งได้สำเร็จและใช้เวลาน้อยกว่าเงินที่จะใช้จ่ายและยังเรียกเก็บภาษีครั้งเดียวอัตราที่ดีกว่าที่เคยเป็นมา (และความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มภาษีในอนาคตรวมทั้ง อัตราภาษีจากเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราภาษีต่อปี) ทำให้น้อยกว่าภาษี แต่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุการใช้งาน แล้วมันคืออะไร? เงินสด 4 เกมชีวิต? รับรางวัล“ $ 1,000 ต่อวันตลอดชีพ” และรางวัลที่สอง $ 1,000 ต่อสัปดาห์ตลอดชีพ แจ็คพอตจะจ่าย 365,000 เหรียญสหรัฐต่อปีจนกว่าคุณจะเสียชีวิตหรือรวม 7,000,000 กีบ แบ่งระหว่างจำนวนผู้ถูกรางวัลแจ็คพอต นอกจากนี้ยังมีการจ่ายขั้นต่ำ 20 ดังนั้นหากคุณเสียชีวิตก่อนหน้านี้จำนวนเงินรายปีที่เหลือจะจ่ายให้กับทายาทหรืออสังหาริมทรัพย์ รางวัลที่สองคือเช็คประจำปี $ 52,000 ทุกปีจนกว่าคุณจะเสียชีวิต (ขั้นต่ำ 20) หรือคุณสามารถรับเงินก้อน $ 1,000,000 ในทางทฤษฎีคุณจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยเงินก้อนฉันสงสัยว่าจำนวนเงินเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ที่ความปลอดภัยของ LIFETIME ประจำปี (เทียบกับ 29 ปี) จะไม่คุ้มค่าไปกว่านี้? ไม่รู้คณิตศาสตร์ทั้งหมดในเรื่องนี้ดังนั้นหากคุณรู้ดีกว่าฉันโปรดแจ้งให้เราทราบ หากคุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นอย่าลังเลที่จะแบ่งปันเหตุผลของคุณให้สิ่งที่ฉันคิดไม่ใช่แค่ "ฉันคิดว่าดีกว่าเพราะ" บ่อน คาสิโน สล็อต […]

การควบคุมตนเองและความชอบไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปว่าหากคุณกำลังจะได้รับรางวัล Powerball หรือ Megamillions ทั้งทางคณิตศาสตร์และการเงินคุณควรเลือกเงินก้อนแทนอายุ 29 ปี ขั้นแรกหากคุณต้องการจำนวนเงินที่ถูกยกเลิกมากขึ้นคุณสามารถจัดส่งได้สำเร็จและใช้เวลาน้อยกว่าเงินที่จะใช้จ่ายและยังเรียกเก็บภาษีครั้งเดียวอัตราที่ดีกว่าที่เคยเป็นมา (และความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มภาษีในอนาคตรวมทั้ง อัตราภาษีจากเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราภาษีต่อปี) ทำให้น้อยกว่าภาษี แต่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุการใช้งาน แล้วมันคืออะไร? เงินสด 4 เกมชีวิต? รับรางวัล“ $ 1,000 ต่อวันตลอดชีพ” และรางวัลที่สอง $ 1,000 ต่อสัปดาห์ตลอดชีพ แจ็คพอตจะจ่าย 365,000 เหรียญสหรัฐต่อปีจนกว่าคุณจะเสียชีวิตหรือรวม 7,000,000 กีบ แบ่งระหว่างจำนวนผู้ถูกรางวัลแจ็คพอต นอกจากนี้ยังมีการจ่ายขั้นต่ำ 20 ดังนั้นหากคุณเสียชีวิตก่อนหน้านี้จำนวนเงินรายปีที่เหลือจะจ่ายให้กับทายาทหรืออสังหาริมทรัพย์ รางวัลที่สองคือเช็คประจำปี $ 52,000 ทุกปีจนกว่าคุณจะเสียชีวิต (ขั้นต่ำ 20) หรือคุณสามารถรับเงินก้อน $ 1,000,000 ในทางทฤษฎีคุณจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยเงินก้อนฉันสงสัยว่าจำนวนเงินเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ที่ความปลอดภัยของ LIFETIME ประจำปี (เทียบกับ 29 ปี) จะไม่คุ้มค่าไปกว่านี้? ไม่รู้คณิตศาสตร์ทั้งหมดในเรื่องนี้ดังนั้นหากคุณรู้ดีกว่าฉันโปรดแจ้งให้เราทราบ หากคุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นอย่าลังเลที่จะแบ่งปันเหตุผลของคุณให้สิ่งที่ฉันคิดไม่ใช่แค่ "ฉันคิดว่าดีกว่าเพราะ"
บ่อน คาสิโน สล็อต คาสิโน ออนไลน์ เกมรอยัล คาสิโน คาสิโน ฟรีเครดิต 2020 เกม คาสิโน ปอยเปต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *